Fra kulturkamp til kulturdrømme

Fra kulturkamp til kulturdrømme

— en slags ekspedition mod formuleringen af ‘Den Danske Drøm’ for det 21. århundrede.

| Introduktion | Læserbrevet som kickstartede Den-Danske-Drøm-jagten | Print de første 35 sider |

Historien om ‘den danske drøm’

BaggrundshistorieOprettet af Mik Aidt lør, oktober 01, 2011 23:15

Efterlysningen af ‘den danske drøm’ blev hørt af mange, da den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin nytårstale på tv ved indgangen til 2010 sagde: “Vi har vores egen danske drøm,” og derefter oplistede en række bud på, hvad han mener, den danske drøm består af.

Hvad færre er klar over er, at hele den for landet så væsentlige debat, som statsministeren dér satte igang om ‘den danske drøm’, startede med et læserbrev, som et forældrepar med indvandrerbaggrund skrev i 2008. “Amerikanerne har The American Dream. Kan vi ikke have vores egen danske drøm? Med så mange forskellige baggrunde er vi nødt til at have et mål, som kan forene os alle,” skrev de.

Godt halvanden måned før sin nytårstale – ved Venstres landsmøde i Odense den 21. november 2009 – havde Lars Løkke Rasmussen efterlyst en formulering af ‘Den Danske Drøm’. Ligesom amerikanernes idé om ‘den amerikanske drøm’ – det med at enhver er sin egen lykkes smed – havde han fået den tanke, at ‘den danske drøm’ måtte slumre derude et sted i det danske land.

Lars Løkke Rasmussen fortalte, at efter at han havde googlet ‘den danske drøm’ på nettet, var han nået frem til, at den danske drøm blandt andet handler om rigdom, frihed og rimelighed.

“Alle skal have en reel chance for at søge lykken. Det betyder ikke, at alle skal have præcis det samme. Det betyder, at vi skal give plads til forskellighed. Vi skal have alle talenter i spil. Vi skal give alle muligheder for at udfolde sig,” sagde Lars Løkke Rasmussen blandt andet på landsmødet i november 2009.

Derpå oplistede han en række konkrete mål, han mente danskerne skulle stille sig selv:

• Danmark skal høre til verdens ti rigeste lande målt på BNP per indbygger i 2020.

• Danmark skal være blandt de tre lande i verden med flest vækstiværksættere.

• Arbejdsudbuddet skal være blandt de ti højeste i verden.

• Danske skolebørn skal være i top-5 i verden, når det gælder læse- og skrivefærdigheder, matematik, naturfag og engelsk.

• Mindst ét dansk universitet skal være i top-10 i Europa.

• Danskerne skal være sundere – middellevetiden skal hæves til at ligge blandt de ti højeste i verden.

• Danmark skal være blandt verdens tre mest energieffektive lande.

• Vi skal være i toppen i EU, når det gælder om at få indvandrere i job.

• Og kongeriget skal være et af de tryggeste steder i verden, når det drejer sig om at blive udsat for kriminalitet.


Nytårstalen | den 1. januar 2010

I sin nytårstale til det danske folk den 1. januar 2010 sagde daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen:

“Der er ingen smarte alternativer til hårdt og målrettet arbejde, der kan realisere det, jeg i det forgangne år prøvede at beskrive med udtrykket “den danske drøm”.

Jeg møder amerikanere, der tror vi er socialister, fordi skatten er høj, og franskmænd, der opfatter os som ultraliberalister, fordi vi har så fleksibelt et arbejdsmarked. Men vi vil ikke sættes i bås. Vi har vores egen danske drøm.

Om et frit, et lige og et retfærdigt Danmark.

Om et respektfuldt og tolerant Danmark, hvor der er plads til hver enkelt. På hver enkeltes egne præmisser.

Om et trygt Danmark, hvor vi ikke tillader bander at indtage hele kvarterer og byområder og undslippe sig politiets og myndighedernes kontrol.

Om et Danmark, hvor vi forener det moderne menneskes lyst til at stå på egne ben – til at turde, til at forfølge sine drømme – med et trygt fællesskab, der holder hånden under os, når vi behøver det.

Og vi kan alle få brug for hjælp. Vi kan blive syge. Vi kan miste vores arbejde. Vi kan være født i en familie, der ikke evner at give os en god start på livet.

Så har vi brug for en varm hånd og et stærkt fællesskab, der giver os et kærligt skub videre i livet.

Den danske drøm forener os. Og det er en udfordring for os alle fortsat at realisere den. For det er – desværre – ikke en naturlov, at vi, kun godt fem millioner mennesker på denne lille plet på kloden, er blandt de rigeste og lykkeligste i hele verden.

Mine børns legetøj var ‘Made in China’. Det, synes vi, var helt naturligt i 1990erne. Men i dag, hvor vi tager hul på 10erne, og ungerne for længst er vokset fra legetøjet, kan vi købe mobiltelefoner, der ikke alene er ‘Made in China’, men også opfundet, udviklet og designet af højtuddannede kinesiske teknikere.

Verden står ikke stille omkring os. Danmark og med os Europa – ja, hele den vestlige verden, der satte verdensordenen og definerede de bærende værdier i det sidste århundrede – får nu alvorlig konkurrence af nye vækstøkonomier i Indien, Brasilien, Korea, Singapore og Kina. Det skal vi ikke lade os skræmme af, men det må vi omvendt heller ikke tage for let på. Vores enestående velstand er ikke naturgiven.”

En videooptagelse af Lars Løkke Rasmussens nytårstale kan ses på Statsministeriets hjemmeside (www.stm.dk/_p_13031.html#).


Læserbrevet | den 6. marts 2008

Ét af de indlæg om ‘den danske drøm’, som Lars Løkke havde googlet sig frem til, var et blogindlæg skrevet af Patrick Bay Damsted, som havde netop denne titel, ‘Den danske drøm’.

Statsministeren nævnte faktisk denne blog i sin tale på Venstres landsstævne. Hvad han ikke nævnte, men ikke har kunnet overse, fordi den dukker op på samme side i en googlesøgning på udtrykket ‘den danske drøm’, var et læserbrev i Nyhedsavisen skrevet af Besim og Susan Aydogmus, forældre til fængslet brandstifter med tyrkisk baggrund.

Den 6. marts 2008 skrev de en opfordring, som var direkte stilet til de danske politikere, Lars Løkke inklusive, som havde titlen: ‘Åbent brev til danskerne: Giv os en drøm’.


Læserbrevet lød sådan her:

“Amerikanerne har The American Dream. Kan vi ikke have vores egen danske drøm? Med så mange forskellige baggrunde er vi nødt til at have et mål, som kan forene os alle.

Mit barn, der er født og opvokset her i Danmark, er gået igennem det danske system, altså vuggestue, børnehave, folkeskolen og nu gymnasiet. Med meget stor sandsynlighed vil han tilbringe resten af sit liv i Danmark. Det er derfor, drømmen skal hedde Den danske drøm. Denne drøm skal få ham til at elske Dannebrog, Kongehuset, Grundloven og Det dejlige Danmark.

Jeg har en drøm, hvori vores sønner skal slås skulder ved skulder for Danmark - og hvis denne dag skulle komme engang, ville den få meget af mistilliden og angsten mellem danskere og de fremmede til at forsvinde.

Havde vi denne eller en lignende drøm, ville min søn ikke være i fængsel i dag, men i sin skoleklasse. Vi forældre havde undgået den forfærdelige smerte, som vi døjer med døgnet rundt i disse dage. Lad os i fællesskab bygge den drøm, som vil give vores børn lyst til at skabe ting og ikke brænde ting.

Lad os skabe en drøm, der vil overflødiggøre imamer og præster i kommunikationen mellem os. Lad dem blive ved deres opgaver og ikke ved bindeleddet. Vores bindeled må være vores alle sammens drøm.

Måden, vi debatterer disse ting i disse dage på, fjerner os fra hinanden. Vi må prøve noget nyt, gå nye veje, som vil give fornemmelsen af nyforelskelse og sommerfugle i maven. Jeg ved, der er mange, og håber, at der er flere, der er enige med mig i disse linier.

Lad os tænke over, hvor langt man er nået, efter at Martin Luther King sagde de berømte ord »I have a dream«.

Vi har alle brug for store drømme. Kære politikere: Er det værd at overveje at prøve at skabe den drøm?

Med venlig hilsen

Besim og Susan Aydogmus, forældre til fængslet brandstifter med tyrkisk baggrund”


Seks millioner kroner til værdidebat

Den 10. februar 2011 nedsatte Regeringen en værdikommission, der fik godt to år til at undersøge, hvilke værdier der er af betydning for os danskere i dag. Projektet er ikke mig bekendt ikke på noget tidspunkt blevet koblet direkte sammen med Lars Løkke Rasmussens ‘danske drøm’. Men sagt med nogle andre ord, så kunne det være grundlaget og italesættelsen af ‘den danske drøm’, som værdikommissionen skal ud i landskaberne og lede efter.

Frem til udgangen af 2012 er det meningen, at kommissionen skal bidrage til en bred folkelig debat om positive værdier i det danske samfund inden for fire temaer: Familien, lokalsamfundet, den moderne livsstils påvirkning af vores liv og den enkeltes frihed og personlige ansvar.


Der er afsat seks millioner kroner til projektet og nedsat en kommission med en biskop for bordenden og 10 medlemmer bestående af teologer, journalister, forfattere og samfundsdebattører – overvejende af borgerlig-liberal observans. Heriblandt blandt andre skuespiller, samfundsdebattør og JP-skribent Farshad Kholghi, forlægger og forfatter Lene Andersen, forfatter og samfundsdebattør Henrik Dahl, journalist og direktør Jens Gaardbo og journalist og redaktør Rune Lykkeberg.

Værdikommisionen blev præsenteret af daværende kulturminister Per Stig Møller, men det var faktisk Kristendemokraternes folketingsmedlem Per Ørum Jørgensen, der fik gennemført beslutningen om en værdikommission under finanslovsforhandlinger i efteråret 2010 for til gengæld at stemme for finanslovsforslaget.

Der står i kommissoriet for kommissionen, at arbejdet skal tilrettelægges, så befolkningens værdier og meninger afspejles. Kommissionen skal derimod ikke i sit virke gøre sig til fortaler for bestemte værdier.

Projektets talsmand, Per Ørum Jørgensen, som er parlamentarisk leder af Kristendemokraterne, skrev den 11. februar 2011 på religion.dk:

“Det er vigtigt, at vi for en gang skyld får taget hul på en værdidebat, som ikke skiller os ad i dem og os, men som derimod tager sit udgangspunkt i os alle sammen, som udgør det danske samfund. Hvad har vi til fælles, og hvordan kommer vi igen til at sætte fokus på et begreb som livskvalitet i en tid som kun handler om penge. Hvordan imødekommer vi den refleksion og eftertanke, som befinder sig dybt i folkehavet ovenpå finanskrisen, hvor ræset efter flere fladskærme og større biler får konsekvenser for vores familieliv, forholdet til vore venner, det nære og alt det betydningsfulde.

Borgerne får mulighed for via Værdikommissionen at udfordre den siddende elite på Christiansborg, på debatredaktionerne, og vil ganske givet nuancere vores opfattelse af fællesskabet, og ikke mindst det værdifællesskab som bidrager til den for et samfund så vigtige sammenhængskraft. Værdikommissionen er ikke en kristen kaffeklub, der vil trække noget ned over hovedet på folk. Tværtimod så er udgangspunktet borgernes. De der med uvidenhed og arrogance påstår andet, er måske det bedste argument for nødvendigheden af en Værdikommission.”

Værdi-projektet var (formoder jeg) inspirereret af den kommission, som den norske regering udnævnte 13 år tidligere, i 1998, med det formål at drøfte, hvordan der kunne skabes en bred værdimæssig og samfundsetisk mobilisering for at vende nedbrydende udviklingstræk.

“Drøftelsen kan lægge grundlaget for, at det enkelte menneske tager større ansvar for sig selv og andre. Værdikommissionen i Norge har fået megen positiv omtale og ført til en betydelig værdidebat i det norske samfund,” skrev Jann Sjursen fra Kristeligt Folkeparti, der – inspireret af nordmændenes kommissionsarbejde – stillede forslag til Folketinget allerede samme år om at få nedsat en tilsvarende værdikommission i Danmark. (retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=91858)

Kommissionen har en blog, hvor man kan læse – indtil videre forbløffende få! – indlæg om emnet, og den arrangerer blandt andet et debatmøde i København den 21. november 2011 kl. 16.00, hvor temaet er: ‘Den enkeltes frihed og det personlige ansvar’. Deltagere fra Værdikommissionen på dette møde vil være:

• Per Schultz Jørgensen, Børne- og familieforsker
• Farshad Kholghi, Skuespiller, foredragsholder og samfundsdebattør
• Iben Thranholm, Teolog og journalist

Mødet holdes i lokaler hos Kristeligt Dagblad, Vimmelskaftet 47, København K


Relaterede artikler, blogs og videoer

‘Ny-Dansk Ungdomsråd satte fokus på 'Den Nudanske Drøm'’

Ny-Dansk Ungdomsråd afholdt den 26. marts 2011 en konference under navnet ‘Den Nudanske Drøm’. Konferencen fejrede et-året for rådets etablering, men såvidt man kan læse af referaterne på nettet, kom der ikke nogen formulering af en ny ‘nudansk drøm’ ud af det. Til gengæld fik deltagerne angiveligt en god debat om inklusion, medborgerskab og demokratisk deltagelse i Danmark.

http://duf.dk/nyheder/enkeltvisning/backnews/257/article/ny-dansk-ungdomsraad-satte-fokus-paa-den-nudanske-droem/


Kulturministeriets pressemeddelelse om nedsættelse af værdikommission

Kristendemokraterne | 10. februar 2011

www.kd.dk


‘Værdikommission fra oven skal skabe debat nedefra’

“Står det til Per Ørum Jørgensen (KD), skal den kommende værdikommission ikke være smagsdommer, men fødselshjælper for en værdidebat. Idéen støttes af værdiforskere, der dog gerne vil se det, før de tror det.”

Skrevet af Kirstine Dalsgaard Larsen | Kristeligt Dagblad | 10. november 2010

www.kristeligt-dagblad.dk


‘Opsang til indvandrere’

“Den amerikanske drøm idealiseres og ophøjes, men ingen taler om den danske drøm. Jeg mener bestemt, den er værd at fremhæve, så jeg vil hermed ære, anerkende og gøre opmærksom på den danske drøm.”

Skrevet af Elmas Berke | Gazette | den 3. november 2010

www.gazette.dk/?p=1500


‘Den ubrugelige danske drøm’

“Statsministeren efterspørger en 'dansk drøm', men drømme har vi haft nok af. Løsningerne på den lange række af forestående politiske opgaver skal vi ikke drømme os til. I stedet skal vi lære at leve i nuet.”

“Dansk Folkeparti har forstået, at der ikke er behov for drømmerier, men derimod skal vi leve i nuet og i det nære. Men svarene partiet tilbyder er for snævre, skriver dagens kronikør.”

Af Matias Møl Dalsgaard | Dagbladet Information | den 19. februar 2010

http://www.information.dk/225010


Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 1. januar 2010

“Vi har vores egen danske drøm. Om et frit, et lige og et retfærdigt Danmark. Om et respektfuldt og tolerant Danmark, hvor der er plads til hver enkelt. På hver enkeltes egne præmisser. Om et trygt Danmark, hvor vi ikke tillader bander at indtage hele kvarterer og byområder og undslippe sig politiets og myndighedernes kontrol. Om et Danmark, hvor vi forener det moderne menneskes lyst til at stå på egne ben – til at turde, til at forfølge sine drømme – med et trygt fællesskab, der holder hånden under os, når vi behøver det...”

Statsministeriet | den 1. januar 2010

http://www.stm.dk/_p_13031.html


‘Den danske drøm’

“I kølvandet på statsministerens ”danske drømme”-tale på Venstres landsmøde for nylig fik jeg en tanke. Som borger i et af verdens mest veludviklede lande, hvor demokrati og ytringsfrihed vejer tungere end forholdet til Gud, og hvor velfærdsstaten har en aftale med borgerne om at passe på dem fra vugge til grav, har jeg tit undret mig over, at vi ikke taler om den danske drøm på en mere konkret måde...”

Ahmed Mohamud, sygeplejerske | læserbrev i Jyllands-Posten | den 27. december 2009

http://jp.dk/opinion/breve/article1930326.ece


‘Den danske drøm er en drøm’

“Hvad har Pia Kjærsgaard tilfælles med den kinesiske filosof Zhuang Zi? De har begge haft en drøm, som de baskede rundt i og ikke kunne komme ud af. Forskellen er, at Zhuang Zi kom i tvivl.”

Center for Vild Analyse | Dagbladet Information | den 10. december 2010

http://www.information.dk/253447


‘Den danske drøm: vejen til ægte løkke?’

“Det er tydeligt, at Lars Løkkes drøm udspringer af en ideologisk og gammeldags økonomisk tænkning. Det handler om mere friværdi, flere fladskærme og fortsat markedsgørelse af det danske samfund. Kort sagt mere af det samme. Enhver vision der kunne handle om ikke-målbar velstand, sociale relationer eller lykke drukner i Løkkes økonomiske parametre.”

Skrevet af Jens Jonatan Steen, Maria Bøegh-Lervang og Kristian Weise | Cevea | den 9. december 2010

http://212.97.142.137/node/1076‘Den Danske Drøm - Farshad Kholghi’

Tre minutters video, hvor Farshad Kholghi fortæller om sin ‘danske drøm’ – om at reformere tabermentaliteten, hvilket blandt andet skal begynde med at politikerne begynder at fortælle befolkningen sandheden.

http://www.youtube.com/watch?v=f9eprB0O-js


Flere videointerviews om Den Danske Drøm på Venstres YouTube-kanal

http://www.youtube.com/results?search_query=%22den+danske+drøm%22&aq=f


‘Hvordan realiseres den danske drøm?’

“Statsminister Lars Løkke Rasmussen har fremlagt 10 mål for Danmarks udvikling frem til år 2020. Det kan virke vældig godt med den slags pejlemærker, men det kræver, at i hvert fald tre ting er opfyldt.”

Peter Nedergaard, professor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet | læserbrev i Jyllands-Posten | den 2. december 2009

http://jp.dk/opinion/breve/article1905323.ece


‘Hvad er den danske drøm?’

56 minutters radioudsendelse, Agenda på P1

Tilrettelagt af Kristian Leth, Alberte Clement Meldal og Jonathan Kargaard | DR P1 | den 30. november 2009

http://www.dr.dk/P1/Agenda/Udsendelser/2009/1127124903.htm


‘Hvad er den danske drøm?’

“Den spændende udfordring i Danmark handler ikke om vækst og velstand. Den handler om, hvordan vi fastholder, at ingen må være bedre end andre, men at noget alligevel er bedre end andet.”

Skrevet af Rune Lykkeberg | Dagbladet Information | den 27. november 2009

http://www.information.dk/216818


‘Løkke sætter 10 mål for den danske drøm’

“Lars Løkke Rasmussen sætter velfærden på formel. 10 "bindende" mål skal bevare Danmark som "verdens lykkeligste land" de kommende årtier.”

Skrevet af Ritzau | den 21. november 2009

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/346891:Danmark--Loekke-saetter-10-maal-for-den-danske-droem


‘Thomas Larsen: Drømmen om Danmark’

“Vi ved alle instinktivt, hvad den amerikanske drøm går ud på. Men hvad rummer den danske drøm? For Løkke handler den danske drøm om rigdom og rimelighed, om velstand, der kommer alle til gode, om at nå store mål sammen med andre, så også de andre nyder godt af succesen, og ingen lades i stikken.”

http://www.b.dk/thomas-larsen/thomas-larsen-droemmen-om-danmark


‘Løkke vil jagte den danske drøm’

Videoklip af Lars Løkke Rasmussens tale om hvordan han googlede efter opskriften på ‘den danske drøm’.

TV2 Nyhederne | den 21. november 2009

http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article.php/id-26587892:løkke-vil-jagte-den-danske-drøm.html?rss


‘Obama og Den Danske Drøm’

“Her mangler Den Danske Drøm stadig væk: Kan vi f.eks. overhovedet forestille os en dansk statsminister, som hedder Hussein til mellemnavn? En dansk statsminister, som tilhører et etnisk befolkningsmindretal? En dansk statsminister, der f.eks. har afrikansk eller arabisk far? En dansk statsminister, der som Obama er »2.G'er«? 

Nej, vel? På dette punkt har Obama indiskutabelt generobret Den Amerikanske Drøm. 

Vi mangler fortsat modet til at skabe den danske.”

Skrevet af Rune Engelbreth Larsen | blog | 8. november 2008

http://www.humanisme.dk/artikler/modpol67.php


‘Den danske drøm’

Blogindlægget, som daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin tale på landsstævnet i 2009 nævnte som én af sine inspirationskilder

Skrevet af Patrick Bay Damsteds | blog | den 18. maj 2008

http://damsted.wordpress.com/2008/05/18/den-danske-drøm/


‘Åbent brev til danskerne: Giv os en drøm’

“Amerikanerne har The American Dream. Kan vi ikke have vores egen danske drøm? Med så mange forskellige baggrunde er vi nødt til at have et mål, som kan forene os alle.”

Skrevet af Besim og Susan Aydogmus, forældre til fængslet brandstifter med tyrkisk baggrund | den 6. marts 2008

http://avisen.dk/aabent-brev-til-danskerne-giv-os-en-droem_6737.aspx


‘Den danske drøm er blevet global’

“Store armbevægelser og gloser med udråbstegn efter sig. De danske topchefer har skruet op for ambitionsniveauet. Hvorfor? Fordi de danske topchefer drømmer stort og globalt. Og de er ikke længere bange for at indrømme det.”

Skrevet af Peter Christian Nielsen | Berlingske Business | den 30. december 2007

http://www.business.dk/finans/den-danske-droem-er-blevet-global


‘Mentalitetsændring skal bane vej for den danske drøm’

“Der skal mere til end lovændringer og iværksætterkurser, hvis Danmark for alvor skal få iværksætter-ånden til at spire og små firmaer til at blomstre. Jante-loven skal have et skud for boven, og vi skal lære at værdsætte vinderne.

Der er med andre ord behov for en mentalitetsændring i det danske samfund.

Det var blandt konklusionerne, da jeg besøgte danskere i USA for at samle materiale til en bog med titlen "The American Dream", som er udkommet på JyllandsPostens Forlag. Bogen tager udgangspunkt i regeringens iværksætter-politik.”

Skrevet af Henrik Tüchsen | Erhvervsbladet | den 26. januar 2006

http://www.erhvervsbladet.dk/ledelse/mentalitetsaendring-skal-bane-vej-den-danske-droem


‘Den danske drøm – nu for alle’

“Vi må gøre noget for at bevare “den sociale kontrakt” som grundpillen i vores velfærdssystem. Vi – både danskere og indvandrere – må hoppe ud af vores lukkede netværker.”

Kronik skrevet af Shahamak Rezaei, Lærke Klitgaard Holm og Svend Møballe | den 17. december 2002

http://www.information.dk/76379Fill in only if you are not real

Følgende XHTML-tags er tilladt: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS og Javascript er ikke tilladt.