Fra kulturkamp til kulturdrømme

Fra kulturkamp til kulturdrømme

— en slags ekspedition mod formuleringen af ‘Den Danske Drøm’ for det 21. århundrede.

| Introduktion | Læserbrevet som kickstartede Den-Danske-Drøm-jagten | Print de første 35 sider |

13 værdier bag den danske velfærdsstat

Klip fra presse og netOprettet af Mik Aidt lør, maj 12, 2012 16:36
For fire år siden udkom bogen ‘13 værdier bag den danske velfærdsstat’, som identificerer en række grundværdier bag den danske velfærdsstat. Udgiverne nævner blandt andre disse værdier:

Tillid,

lighed,

næstekærlighed,

retfærdighed,

nationen,

demokratiet,

fællesskab,

solidaritet,

tolerance,

ligestilling,

arbejde og

frihed.

-

Her er et uddrag fra bogens indledning:

“Nogle begreber synes at være i evig kamp med hinanden. Det gælder for eksempel 'frihed', 'lighed' og 'retfærdighed'.

Andre er i stadig dialog som for eksempel 'nation', 'fællesskab' og 'tolerance'.

Det er tydeligt, at værdierne kan tolkes meget forskelligt. Det gælder ikke mindst frihed, lighed og ligestilling. Hvad den ene ser som en betingelse for frihed, vil den anden se som et lighedstyranni, der skaber ufrihed. Det er ikke let at diskutere værdier.

Men hvorfor er diskussionen så vigtig? Hvorfor er værdierne så vigtige? Svaret er enkelt. Det er mere end noget andet værdierne, som (på godt og ondt) holder vores samfundsmodel sammen. De er velfærdssamfundets lim eller kit. Værdierne knytter sig til sociale institutioner og regler. De henviser til kollektive forestillinger om, hvad der er rigtigt og forkert, godt og ondt.”

Bogen fik en rigtig god modtagelse i pressen. Eksempelvis i Politiken, hvor Jes Fabricius Møller skrev:

“Det er førsteklasses forskningsformidling, der giver nogle væsentlige redskaber i en aktuel og meget principiel debat om velfærdsstatens fremtid.”


Bogen omtales sådan på FagBogInfo:

“Politikere og eksperter taler mere og mere om værdier. Der bliver talt om værdikamp, om danske værdier osv. Men hvad er det egentlig for værdier, som er vigtige for det danske samfund? Hvordan har de det? Og er det ikke bare noget, man snakker om, mens teknokraterne med deres småreguleringer har overtaget styringen af velfærdsstaten?

Denne bog tager 'værdier' alvorligt. 10 forskere tager livtag med en række af de værdier og institutioner, som normalt bruges til at karakterisere den danske velfærdssstat: Tillid, lighed, næstekærlighed, retfærdighed, nationen, demokratiet, fællesskab og solidaritet, ligestilling, arbejde og frihed - alle står helt centralt som dele af velfærdsstatens værdigrundlag.”

‘13 værdier bag den danske velfærdsstat’. Redigeret af Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen, Lis Holm Petersen. 239 sider. Udgivet i 2007 af Syddansk Universitetsforlag.

http://www.universitypress.dk/shop/13-vaerdier-bag-1451p.html


Fire andre bøger i serien

Bogen er den femte og sidste i rækken af formidlende bøger fra redaktørerne og Syddansk Universitetsforlag om velfærdsstatens historie og dens nutidige udfordringer. De første fire bøger i udgivelsesrækken behandler centrale temaer som velfærdsstatens historiske baggrund, reformer i velfærdsstatens historie, udfordringerne til velfærdsstaten i dag samt løsninger på disse.

Tidligere er udsendt:

13 historier om den danske velfærdsstat (2003)
13 udfordringer til den danske velfærdsstat (2004)
13 reformer af den danske velfærdsstat (2005)
13 løsninger for den danske velfærdsstat (2006)


Relaterede artikler

Dagbladet Information - den 7. december 2011:
Kirken er de store tankers sidste frirum

Debatten om det gode liv ender ofte i salatopskrifter og karriereplanlægning. Selv vores værdidebatter mangler dybde. Men vi har behov for at kunne søge meningen med livet — her kommer folkekirken selv det mest moderne menneske til hjælp

http://www.information.dk/287212

-

Dagbladet Information - den 25. juli 2007:
Værdierne som blev væk

En politisk velfærdsdebat, der alene handler om efterløn, skattestop, dagpenge- og SU-ændringer, er en fattig debat. Velfærdsstaten hviler på og bliver båret oppe af værdier

Af: Lis Holm Petersen, Klaus Petersen, Jørn Henrik Petersen

http://www.information.dk/138779

-

Berlingske - den 14. april 2007:
Kampen om guldkalven

Er den allerede historie - eller udgør velfærdsstaten vores fælles fremtid? Stemmer i ny antologi er uenige. Fire bidragydere til »13 værdier bag den danske velfærdsstat« er dog enige om én ting: Der skal andre boller på suppen end i dag, men hvad skal ingredienserne bestå af? Af Mikael Jalving

http://www.b.dk/kultur/kampen-om-guldkalven

-

Politiken - den 14. april 2007:
Velfærdsstatens stamceller

Denne bog er et svar til statsministeren og en førsteklasses formidling af velfærdsstatens værdier.

http://politiken.dk/kultur/boger/faglitteratur_boger/ECE284448/velfaerdsstatens-stamceller/Fill in only if you are not real

Følgende XHTML-tags er tilladt: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS og Javascript er ikke tilladt.