Fra kulturkamp til kulturdrømme

Fra kulturkamp til kulturdrømme

— en slags ekspedition mod formuleringen af ‘Den Danske Drøm’ for det 21. århundrede.

| Introduktion | Læserbrevet som kickstartede Den-Danske-Drøm-jagten | Print de første 35 sider |

Få de udefrakommendes blik med i 'den danske drøm'

LogbogsnoterOprettet af Mik Aidt tir, oktober 04, 2011 21:10
Danmarks nye kulturminister, Uffe Elbæk, har skrevet, at "Kulturpolitikken skal sigte på at ruste danskerne til globaliseringen, til at stå ansigt til ansigt med det nye, og samtidig bevare trygheden, fællesskabet og lysten til at virke...” (i magasinet Atlas, atlasmag.dk/node/357 )

Jeg synes, at det peger i retning af, at Uffe Elbæk hurtigst muligt burde se at få sig en snak med den såkaldte 'værdikommission', som den forrige regering nedsatte i foråret, sådan at kommissionens arbejde kan blive rettet ind mod en mere bevidst og målrettet afsøgning og ‘kortlægning’ af den 'nye danske drøm'.

Dermed ville projektet få sig en forankring og også et budget - for værdikommissionen har jo en bevilling på seks millioner kroner, såvidt jeg har forstået.

'Den-danske-drøm'-kommissionen kunne indhente en række gode ideer og tanker om emnet, hvis den sørgede for systematisk at stille mennesker, som bor i Danmark, fordi de har VALGT at bo her (og altså er 'indvandrere') spørgsmål om, hvad det oprindeligt var for nogle tanker, de havde om Danmark, INDEN de valgte at flytte hertil:

Hvad var det for nogle værdier og signaler, som tiltrak dem og fik dem til at tænke, at Danmark ville være et godt sted at slå sig ned?

Der kunne nemlig sagtens vise sig at være interessante sammenfald mellem det indtryk, udlændinge engang havde af den såkaldte 'skandinaviske model' og indholdet af en 'ny dansk (/skandinavisk/nordisk) drøm'.

I mit verdensbillede et det altid sundt at lade sig blive konfronteret med et udefrakommende syn på ens egen virkelighed.