Fra kulturkamp til kulturdrømme

Fra kulturkamp til kulturdrømme

— en slags ekspedition mod formuleringen af ‘Den Danske Drøm’ for det 21. århundrede.

| Introduktion | Læserbrevet som kickstartede Den-Danske-Drøm-jagten | Print de første 35 sider |

Andelstanken version 2.0

Klip fra presse og netOprettet af Mik Aidt lør, december 03, 2011 13:32
En fælled er noget, man er fælles om, men som ingen ejer. Det er det stykke græs uden for byen, som ikke er nogens ejendom og som man lader køerne græsse på. ‘Fælledskab’ er en gammel, udgået stavemåde af ordet ‘fællesskab’.

I en ny debatbog om fællesskab i praksis og om samarbejdets teori puster Samsø Energiakademis direktør Søren Hermansen og forfatteren Tor Nørretranders nyt liv i andelstanker og selvforvaltning i henholdsvis “landmandens” og “filosoffen” bud på fremtidens deling af de fælles ressourcer og en folkeejet klimarevolution.

Søren Hermansen er hovedarkitekten bag ideen om, at Samsø skal være selvforsynende med vedvarende energi. Han beretter i bogen om, hvordan Samsøs beboere har skabt et af verdens mest fremtrædende fællesskaber omkring vedvarende energi, hvor målet er, at den lille Kattegat-ø helt slipper af med de fossile brændsler.

Andelstanken i moderne udformning

Andelstanker og selvforvaltning vil komme til at spille en langt større rolle i samfundet fremover, mener de to forfattere.

Klodens redning vil ikke komme fra politikerne, men fra de borgere, der selv indser, at det er både sjovere, billigere, klogere og mere holdbart at deles om de fælles ressourcer, mener forfatterne. Fremtidens løsninger kommer ikke fra hovedkvartererne, men fra udkanter, hvor folk forvalter fælles ressourcer i fællesskab.

Som en genintroducering af andelstanken skal det ikke være profitten, der er i centrum, men den lokale interesse for at gavne sig selv igennem de fælles forpligtelser, der i længden skal redde klima og ressourcer fra politisk handlingslammelse og firkantede centralløsninger.

Fællesskab kan overvinde de kræfter, der splitter samfund, mener Hermansen og Nørretranders, som efter årtier præget af småtskårenhed oplever, at samarbejde igen er kommet på dagsordenen.

Men hvordan engagerer man hele befolkningen i at tage et ansvar og engagere sig?

“Det er jo altid svært – diskussionen om, hvordan vi administrerer denne her ‘fælled’. Hvad er det for en fælled, jeg er med i – og hvad er mit ansvar for den? ‘What's in it for me’ er jo en utrolig stor drivkraft for de fleste mennesker,” siger Søren Hermansen, der rejser verden rundt og reklamerer for sin idé om fremtidens ressourcedeling.

energiakademiet.dk

Kulturminister Uffe Elbæk: Andelstanken kan sikre kulturlivet

"Jeg mener, at kulturlivet med fordel kan lade sig inspirere af andelsbevægelsen, hvor små enheder besluttede sig for at gå sammen og dele viden og pulje ressourcerne. Det er i høj grad hemmeligheden bag, hvor rigt samfundet er i dag," siger kulturminister Uffe Elbæk til Vibe Online.

Grundtanken bag andelsbevægelsen er at fremme medlemmernes fælles økonomiske interesser på den mest frugtbringende og almengavnlige måde. Tanken bygger på forståelsen af, at alle har én stemme uanset størrelse. Den tanke betyder, at de små aktører i princippet kan få lige så stor indflydelse som større aktører, hvilket giver større rum for ideer og engagement. Samtidig fordeles fortjenesten af aktiviteterne til de enkelte medlemmer i forhold til deres omsætning.

Med det som grundtanke finder Uffe Elbæk det imponerende, at så mange kommuner og Region Hovedstaden er gået sammen om en fælles og så ambitiøs kulturpolitisk vision for hele Øresundsregionen.

Med kulturen i front vil området for alvor kunne konkurrere med Europas storbyregioner om at tiltrække investeringer, aktivitet og ressourcer, forudser kulturministeren.

vibeonline.dk/andelstanken-kan-sikre-kulturlivet