Fra kulturkamp til kulturdrømme

Fra kulturkamp til kulturdrømme

— en slags ekspedition mod formuleringen af ‘Den Danske Drøm’ for det 21. århundrede.

| Introduktion | Læserbrevet som kickstartede Den-Danske-Drøm-jagten | Print de første 35 sider |

Nye tider kræver nye tanker

Klip fra pressenOprettet af Mik Aidt man, oktober 24, 2011 22:26
“Vi står over for nye tider, som kræver nye tanker. Er regeringsskiftet i Danmark et tegn på dette opbrud? Nok til en vis grad. Mange fatter, at vi ikke kan fortsætte som hidtil. Kinas, Indiens og Brasiliens fremmarch, foråret i den arabiske verden og de vestlige finansinstitutioners nedslidning er alle symptomer på det samme - på dette, at en ny verdensorden trækker op. Man kan besvare dens udfordringer med julestads, nedrullede gardiner og grænsebomme. Det vil intet hjælpe. Så ubønhørligt som Renæssancen afløste Middelalderen, vil vi i Vesten blive sejlet agterud, såfremt vi ikke genopfinder os selv, såfremt vi ikke står ud på den kommende civilisations stormfulde hav medbringende det bedste, vi har, vor nysgerrighed og åbenhed, vort demokrati, viljen til at diskutere, viljen til at se kritisk på alt det falske, som tårnes op omkring os.”

Per Nyholm, forfatter og journalist, i Jyllands-Posten den 20. oktober 2011
jp.dk/opinion/klumme/article2581997.ece